บทความล่าสุด

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต. สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ เป็นว่าที่นาวาอากาศตรี จำนวน ๑ คน ได้แก่ ๑. ร.อ.ประเสริฐ แก้ววิชิต และ เป็นว่าที่เรืออากาศเอก จำนวน ๑  คน ได้แก่ ๑. ร.ท.วายุกร ทองอร่าม เมื่อวันอังคารที่ ๔...

ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ ๒ ธ.ค.๖๒

น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน เข้ารับการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ ๒ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.พธ.ทอ.