บทความล่าสุด

นนพ.พธ.ทอ. จัดโครงการกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกนิรภัยภาคพื้น

โครงการกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกนิรภัยภาคพื้น ระหว่างวันที่ ๗ และ ๘ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ บ.ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จก. เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกด้านจราจรต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์

พิธีเปิดการประชุมสายวิทยาการสายพัสดุ

น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสายวิทยาการสายพัสดุ โดยมีระยะเวลา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๙ ส.ค.๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - น.ท. จำนวน ๘๐ คน วันที่ ๘ ส.ค.๖๒ เวลา...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร

พล.อ.ต. สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ จำนวน ๓ คน เป็นว่าที่เรืออากาศเอก ได้แก่ ๑. ร.ท.ทองสุข จ๋อยศรีทอง ๒. ร.ท.ทศพล เทพเขียว ๓. ร.ท.วีรภัทร จรสาย วันจันทร์ที่ ๕ ส.ค.๖๒, ๐๙๓๐ ณ...