พธ.ทอ.จัดโครงการศาลาปันสุข เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพล

กรมพลาธิการทหารอากาศ จัดโครงการศาลาปันสุข พธ.ทอ.เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพลของ พธ.ทอ.ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ โดยรักษามาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ระหว่าง ๑๘ มิ.ย.๖๔ - ๓๑ ก.ค.๖๔

พธ.ทอ.จัดสถานที่ พวงมาลาดอกไม้สด พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

พธ.ทอ.จัดสถานที่ พวงมาลาดอกไม้สด พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ) เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔ ณ บก.ทอ.

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

น.อ. ฉัตรชัย แก้วประยูร เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด บก.พธ.ทอ.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ในวันอังคารที่ ๘ มิ.ย.๖๔ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑ โดยได้รับการเลื่อนยศ เป็น พันจ่าอากาศโท จำนวน ๑ คน คือ พ.อ.ต.ธีระพงษ์ ทองใส และ เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง จำนวน ๑ คน คือ...

กรมพลาธิการ​ทหารอากาศ​ นำโดย​ ​พล.อ.ต​.ศรสิต​ กีรติ​พล​ และคณะ​ มอบเงินเพื่อสนับสนุน​โครงการสร้างพระอนุสาวรีย์​พระ​บิดา​แห่งกอง​ทัพอากาศ​

กรมพลาธิการ​ทหารอากาศ​ นำโดย​ ​พล.อ.ต​.ศรสิต​ กีรติ​พล​ และคณะ​ มอบเงิน ๒๙๐,๐๐๐​ บาท​ เพื่อสนับสนุน​โครงการสร้างพระอนุสาวรีย์​พระ​บิดา​แห่งกอง​ทัพอากาศ​ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๔ โดยมี​ พล.อ.ท.ประกาศิต​ เจริญ​ยิ่ง​ ประธาน​ฝ่ายจัด​หารายได้​ เป็นผู้รับมอบ

พธ.ทอ.จัดสถานที่ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พธ.ทอ.จัดสถานที่ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย.๖๔ ของ ทอ.เมื่อวันพุธที่ ๒ มิ.ย.๖๔ ณ ห้องรับรอง ทอ.

พธ.ทอ.สนับสนุนพัสดุสายพลาธิการและจัดสถานที่ให้กับ ศปม.ทอ.ในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กำลังพล ทอ.และครอบครัว ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.

พธ.ทอ.สนับสนุนพัสดุสายพลาธิการและจัดสถานที่ให้กับ ศปม.ทอ.ในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กำลังพล ทอ.และครอบครัว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พ.ค.๖๔ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

พล.อ.ต.ศรสิต กีรติพล จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ.ที่ได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๔ คน ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พ.ค.๖๔  ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

พธ.ทอ.จัดสถานที่และประกอบเลี้ยงอาหารให้กับสถานที่กักกันโรคของหน่วยงาน ณ อาคารพักรับรอง ทอ.๕

  พธ.ทอ.จัดสถานที่และประกอบเลี้ยงอาหารให้กับสถานที่กักกันโรคของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๔ ณ อาคารพักรับรอง ทอ.๕

พธ.ทอ.สนับสนุนพัสดุสายพลาธิการและของใช้ประจำตัวผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

พธ.ทอ.สนับสนุนพัสดุสายพลาธิการและของใช้ประจำตัวผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒ (สนามกีฬาจันทรุเบกษา)

พิธีเลื่อนยศนายทหารชั้นประทวน

น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเลื่อนยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด พธ.ทอ.ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ. ๑ โดยมีผู้เข้ารับเลื่อนยศฯ จำนวน ๑ คน