พธ.ทอ.จัดสถานที่และประกอบเลี้ยงอาหารให้กับสถานที่กักกันโรคของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๔ ณ อาคารพักรับรอง ทอ.๕