ดำเนินการจัดทำโดย หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ  พบปัญหาการใช้งานโปรดติดต่อ ๒-๒๗๐๒ หรือ supischa_d@rtaf.mi.th , natkrita@rtaf.mi.th สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ © 2021