กิจกรรม

กรมพลาธิการทหารอากาศ จัดสถานที่ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมพลาธิการทหารอากาศ จัดสถ...

พธ.ทอ.จัดสถานที่ และสนับสนุนพัสดุสายพลาธิการ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ๑๐ เตียง หอประชุมกานตรัตน์ ๒๕๐ เตียง และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ เตียง

พธ.ทอ.จัดสถานที่ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องในพิธีมังคลาภิเษกพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ)

พธ.ทอ.จัดสถานที่ พร้อมอาหา...