โครงการทบทวนสถานการณ์และพัฒนาแนวทางเพื่อป้องแก้ไขปัญหายาเสพติด พธ.ทอ.ประจำปี ๖๔

น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร เสธ.พธ.ทอ.กล่าวเปิดโครงการทบทวนสถานการณ์และพัฒนาแนวทางเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พธ.ทอ. ประจำปี ๖๔ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๓๖ คน วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐  ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

พิธีเปิดโครงการปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พธ.ทอ.ปี ๖๔

น.อ.อนันต์ ผาสุข รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พธ.ทอ.ปี ๖๔ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พธ.ทอ. ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนในครั้งนี้ วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.พธ.ทอ.

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๖

น.อ.อนันต์ ผาสุข รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๖ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นยศ จ.ต. - พ.อ.อ. และข้าราชการกลาโหม จำนวน ๖๐ คน วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

พธ.ทอ.เข้ารับตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๔

น.อ.ฉัตรขัย แก้วประยูร เสธ.พธ.ทอ. ให้การต้อนรับ น.อ.สหกรม  นาคประดิษฐ์ รอง จก.สบ.ทอ.(๑) หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณกิจการด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และกิจการด้านประวัติศาสตร์และพิพิภัณฑ์ทหารอากาศณ พธ.ทอ. ระหว่าง ๑๑ - ๑๒ พ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต.ศรสิต กีรติพล จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ.ในวันอังคารที่ ๓ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๕๐๐ ณ ห้อง พธ.ทอ.๒ โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ จำนวน ๑๙ คน

พิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ

พล.อ.ต.สุระ ไชโย ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชากรมพลาธิการทหารอากาศ ให้แก่ พล.อ.ต.ศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.พธ.ทอ.

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารพัสดุ รุ่นที่ ๒๑

น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารพัสดุ รุ่นที่ ๒๑ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นยศ ร.ต. – ร.อ. จำนวน ๕๐ คน เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

วันคล้ายวันสถาปนา พธ.ทอ.ประจำปี ๖๓

พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ.เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา พธ.ทอ.ประจำปี ๖๓ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  มีการจัดพิธีบวงสรวงเทพยดา พิธีสักการะศาล พล.อ.อ.เกียรติ มังคละพฤกษ์ พิธีสักการะศาลเจ้าแม่โพธิ์งาม พิธีมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ,บุคคลดีเด่น,กิจกรรม ๕ ส. และพิธีทางศาสนาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลางจ้างเปลี่ยนส่วนประกอบชุดรักษาพระองค์ ปลอกแขนและคอเสื้อชั้นนอกคอปิด นายพลอากาศ (๑๓ พ.ค.๖๒)

ประกาศราคากลางจ้างเปลี่ยนส่วนประกอบชุดรักษาพระองค์ ปลอกแขนและคอเสื้อชั้นนอกคอปิด นายพลอากาศ (๑๓ พ.ค.๖๒)

ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บหมวกทรงหม้อตาลสีเทาพร้อมตราหน้าหมวก (น.ประทวน) (๓ พ.ค.๖๒)

ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บหมวกทรงหม้อตาลสีเทาพร้อมตราหน้าหมวก (น.ประทวน) (๓ พ.ค.๖๒)โดยวิธีการคัดเลือก