ประกาศราคากลางซื้อถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง (๒๐ มิ.ย.๖๑)

ประกาศราคากลางซื้อถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง (๒๐ มิ.ย.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจานและชามทำด้วยกระเบื้องเคลือบ (๒๐ มิ.ย.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจานและชามทำด้วยกระเบื้องเคลือบ โดยวิธีคัดเลือก (๒๐ มิ.ย.๖๑) https://drive.google.com/file/d/1u-68o9jj9ihKm0VRkmQEiMJv8oBTikUO/view?usp=sharing

ราคากลางโครงการซื้อพู่กระบี่ไหมทอง (๒๐ มิ.ย.๖๑)

ราคากลางโครงการซื้อพู่กระบี่ไหมทอง (๒๐ มิ.ย.๖๑) https://drive.google.com/file/d/1ulVY_kgwTxVRQX3kdzR1AS0GzvSSKoZC/view?usp=sharing

ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บเปลี่ยนปลอกแขนส่วนประกอบชุดรักษาพระองค์เสื้อชั้นนอกคอปิดสีบานเย็น(๒๐ มิ.ย.๖๑)

ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บเปลี่ยนปลอกแขนส่วนประกอบชุดรักษาพระองค์เสื้อชั้นนอกคอปิดสีบานเย็น (๒๐ มิ.ย.๖๑)

ประกาศราคากลางซื้อช้อนต่าง ๆ (๒๐ มิ.ย.๖๑)

ประกาศราคากลางซื้อช้อนต่าง ๆ (๒๐ มิ.ย.๖๑)

ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สมุดรับ-ส่งหนังสือ, ป้ายกำกับพัสดุ และแบบพิมพ์ทะเบียนหนังสือ (๑๙ มิ.ย.๖๑)

  ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สมุดรับ-ส่งหนังสือ, ป้ายกำกับพัสดุ และแบบพิมพ์ทะเบียนหนังสือ (๑๙ มิ.ย.๖๑)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

พรมปูลาดพระบาทน้ำหนัก 3.5 ปอนด์/ตร.หลา

พรมปูลาดพระบาทน้ำหนัก 3.5 ปอนด์/ตร.หลา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  (๗ มี.ค.๖๑)

ประกวดราคาซื้อกระโจมอัดอากาศแบบ ๖ แกน สำหรับล้างพิษผู้ป่วย

ประกวดราคาซื้อกระโจมอัดอากาศแบบ ๖ แกน สำหรับล้างพิษผู้ป่วย (E-Bidding) (๒๐ พ.ย.๖๐)