ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารพลาธิการ และเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๖๖ ขั้นสุดท้าย

ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหาร...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารพลาธิการและเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารพลาธิการและเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๖๖

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค...

ผลการทดสอบความรู้ความสามารถของสายวิทยาการก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าอากาศเอก และ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ เหล่าทหารพัสดุ จำพวกทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการทดสอบความรู้ความสามาร...