ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกผ้าสวมเก้าอี้โครงเหล็กชุบโครเมียมบุฟองน้ำพนักพิงทรงสี่เหลี่ยมแบบกระโปรง จำนวน ๘๒๐ ปลอก หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๑๘๖/๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า ชนิดเหล็ก ขนาด ๙๐x๖๐x๑๘๒ เซนติเมตร จำนวน ๓๘๖ ตู้ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๔๒/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระโจมทรงมนิลา ขนาด ๕x๘ เมตร จำนวน ๑๐ หลัง (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๓๑/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ จำนวน ๕ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๔๔๕/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)