ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำแข็งก้อน จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๙๒/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เหล็กชุบโครเมียมบุหนังเทียม จำนวน ๑,๘๐๘ ตัว (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๓๒/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้พร้อมอ่างสเตนเลส จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๖๖/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรีดผ้าแบบกดละเอียด จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๘๗/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงนอนทหาร ขนาด ๙๐x๒๐๐ เซนติเมตร (๒ ชั้น) จำนวน ๗๖ เตียง (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๘๘๔/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้นวมรับแขกและโต๊ะรับแขก จำนวน ๙ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๓๙/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน ๓ เครื่อง (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๙๑/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๘๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒๑๐ ชุด (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๒๙/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)