ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารพลาธิการ และเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๖๖ ขั้นสุดท้าย

ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย

ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารพลาธิการ และเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๖๖ ขั้นสุดท้าย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่