กรมพลาธิการทหารอากาศจัดพิธีมอบทุนการศึกษา

นาวาอากาศเอกอนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒