นวัตกรรมการแปรรูปผักเคลด้วยการบดผงทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพสูตร พธ.ทอ.

 

1.วิธีการทำน้ำสลัด สูตรพื้นฐาน

2.วิธีการบดผงเคล พร้อมคำบรรยาย