กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพลาธิการทหารอากาศ ครบรอบ ๗๔ ปี

นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพลาธิการทหารอากาศ ครบรอบ ๗๔ ปี เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการกรมพลาธิการทหารอากาศ