วันคล้ายวันสถาปนากรมพลาธิการทหารอากาศ ครบรอบ ๗๔ ปี

พลอากาศตรีศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมพลาธิการทหารอากาศ ครบรอบ ๗๔ ปี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ โดยมีพิธีสักการะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพลาธิการทหารอากาศ พิธีสงฆ์ กิจกรรมสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ การมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น และรางวัล ๕ ส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕