โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกนิรภัยภาคพื้นให้กับข้าราชการ  พธ.ทอ. โดยมีวิทยากรจากสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมพธ.ทอ.๑