ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ (ฉบับเพิ่มเติม) (๒๒ เม.ย.๖๒)