เรียน กำลังพล ทอ. 
ตามสั่งการประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ในที่ประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ. ให้ สนภ.ทอ.ร่วมกับ ศซบ.ทอ. จัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านนิรภัยประจำปี ๖๓ และส่งให้กำลังพล ทอ.ทดสอบด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือให้ท่านทำแบบทดสอบดังกล่าว ซึ่ง สนภ.ทอ.จะสรุปผลนำเรียนประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบผลการทดสอบ สอบถามได้ที่ จ.อ.อนิรุธ พลพันสัง จนท.สอพ.กสพ.กนพ.สนภ.ทอ. โทร.๒-๐๙๕๐

สามารถเข้าทำแบบทดสอบตามลิงค์นี้ :

 

https://www.cybercenter.airforce/User_quizonline

รหัสในการเข้าทำแบบทดสอบ (
PIN CODE)
116461 (พธ.ทอ.) 
หรือ SCAN QR CODE 

ตัวอย่างการทำแบบทดสอบออนไลน์ : https://go-to.link/yid1p8

วิธีเข้าใช้งานแบบทดสอบ
natdanai_k-12072019115155-ตัวอย่างการทำแบบทดสอบออนไลน์_natdanai_k

Download ไฟล์ตัวอย่างการทำแบบทดสอบ