เรียน กำลังพล ทอ. 
ประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.สั่งการในที่ประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๒ เมื่อ ๙ เม.ย.๖๒ ให้ สนภ.ทอ.ร่วมกับ ทสส .ทอ. จัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านนิรภัยและส่งให้กำลังพล ทอ. ทำการทดสอบด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านนิรภัย จึงขอความร่วมมือให้ท่านทำแบบทดสอบดังกล่าว ซึ่ง สนภ.ทอ.จะสรุปผลการปฏิบัตินำเรียนประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ น.อ.หญิง สุวชิรา นาคมาโนช รอง ผอ.กนพ.สนภ.ทอ. โทร ๒-๐๘๒๖

สามารถเข้าทำแบบทดสอบตามลิงค์นี้ :

 

https://www.cybercenter.airforce/User_quizonline

รหัสในการเข้าทำแบบทดสอบ (
PIN CODE)
920601 (พธ.ทอ.) 
หรือ SCAN QR CODE 

ตัวอย่างการทำแบบทดสอบออนไลน์ : https://go-to.link/yid1p8

วิธีเข้าใช้งานแบบทดสอบ
natdanai_k-12072019115155-ตัวอย่างการทำแบบทดสอบออนไลน์_natdanai_k

Download ไฟล์ตัวอย่างการทำแบบทดสอบ