โครงการกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกนิรภัยภาคพื้น ระหว่างวันที่ ๗ และ ๘ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ณ บ.ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จก. เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกด้านจราจรต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์