พล.อ.ต. สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ จำนวน ๓ คน

เป็นว่าที่เรืออากาศโท ได้แก่
๑. ร.ต.กัณฐนันท์ สุขจันทร์
๒. ร.ต.กิตติธัช ก้อนสมบัติ

เป็นว่าที่เรืออากาศโทหญิง

๑. ร.ต.เพียงระวี กีรติพล
วันศุกร์ที่ ๓๐ ส.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑