พลอากาศตรี สุระ ไชโย เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา พธ.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หน้าอาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ