พล.อ.ต. สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ จำนวน ๓ คน ได้แก่
๑. พ.อ.อ.เชิดชาย ทองตันไตรย์
๒. พ.อ.อ.ธนบดี สายรัตนทองคำ
๓. พ.อ.อ.อภิชาติ ชินศรีสุข
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ต.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑