พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารอากาศ จำกัด เพื่อรายงานกิจการ ประจำปี ๖๒ ให้แก่สมาชิก อีกทั้งจัดตั้งคณะกรรมการในวาระการประชุมดังกล่าว วันที่ ๑ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒