พล.อ.ต.สุระ ไชโย  จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร จนท.พัสดุ รุ่น ๔๕ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นยศ จ.ต. – พ.อ.อ. จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒