พล.อ.ต. สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ เป็นว่าที่นาวาอากาศตรี จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. ร.อ.ประเสริฐ แก้ววิชิต

และ เป็นว่าที่เรืออากาศเอก จำนวน ๑  คน ได้แก่
๑. ร.ท.วายุกร ทองอร่าม
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธ.ค.๖๒ ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑