พธ.ทอ.จัดสถานที่ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องในพิธีมังคลาภิเษกพระรูปจำลอง พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ