กรมพลาธิการทหารอากาศ จัดโครงการศาลาปันสุข พธ.ทอ.

กรมพลาธิการทหารอากาศ จัดโครงการศาลาปันสุข พธ.ทอ.เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพลของ พธ.ทอ.ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ โดยรักษามาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ระหว่าง ๑๘ มิ.ย.๖๔ - ๓๑ ก.ค.๖๔