พธ.ทอ.จัดสถานที่ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องในพิธีมังคลาภิเษกพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ)

พธ.ทอ.จัดสถานที่ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องในพิธีมังคลาภิเษกพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ) เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๔