พธ.ทอ.จัดสถานที่ และสนับสนุนพัสดุสายพลาธิการ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ๑๐ เตียง หอประชุมกานตรัตน์ ๒๕๐ เตียง และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ เตียง