พลอากาศโทนพดล เพราเพริศภิรมย์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ ฯ ได้มาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกำลังบำรุง และแผนที่ ประจำประปีงบประมาณ ๖๔ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และให้คำแนะนำ ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรีศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กรมพลาธิการทหารอากาศ ๑