พลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ กรมพลาธิการทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี อนันต์ชัย ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ฯ มาร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ