กรมพลาธิการทหารอากาศจัดโครงการศาลาปันสุข พธ.ทอ.

พล.อ.ต.ศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ จัดโครงการศาลาปันสุข พธ.ทอ.เพื่ออุดหนุนผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนลำไย และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพลของ พธ.ทอ.ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ โดยรักษามาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด เมื่อ ๓ ก.ย.๖๔