วันคล้ายวันสถาปนากรมพลาธิการทหารอากาศ ครบรอบ ๗๓ ปี

พลอากาศตรีศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมพลาธิการทหารอากาศ ครบรอบ ๗๓ ปี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ โดยมีพิธีสักการะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพลาธิการทหารอากาศ พิธีสงฆ์ กิจกรรมสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ การมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น และรางวัล ๕ ส เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยรักษามาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด