กรมพลาธิการทหารอากาศ จัดสถานที่ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมพลาธิการทหารอากาศ จัดสถานที่ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๖๔ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ