บทความล่าสุด

พธ.ทอ.รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๖๓

พล.อ.ต.ครรชิต  นิภารัตน์ จก.กง.ทอ. และคณะฯ เข้ารับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๖๓ โดยมี พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. ให้การต้อนรับในครั้งนี้ วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๕ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พล.อ.ต.สุร ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๕ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นยศ จ.ต. - พ.อ.อ. จำนวน ๘๐ คน ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๑๘ พ.ย.๖๒ - ๒๑ ก.พ.๖๓ วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ เวลา...

พธ.ทอ.จัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุ

พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุ เพื่อให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ห้องปะชุม พธ.ทอ.๒