โครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พธ.ทอ.๖๓

น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พธ.ทอ.๖๓ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๖ คน เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต. สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ เป็นว่าที่นาวาอากาศตรี จำนวน ๑ คน ได้แก่ ๑. ร.อ.ประเสริฐ แก้ววิชิต และ เป็นว่าที่เรืออากาศเอก จำนวน ๑  คน ได้แก่ ๑. ร.ท.วายุกร ทองอร่าม เมื่อวันอังคารที่ ๔...