ผู้บังคับบัญชากรมพลาธิการทหารอากาศ

น.อ.(พ) ศรสิต กีรติพล
รอง จก.พธ.ทอ.

พล.อ.ต.สุระ ไชโย
จก.พธ.ทอ.

น.อ.(พ) อนันต์ ผาสุข
เสธ.พธ.ทอ.