ผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.อ.ต.ศรสิต กีรติพล
จก.พธ.ทอ.

 

น.อ.(พ) อนันต์ ผาสุข
รอง จก.พธ.ทอ.

น.อ.(พ) ฉัตรชัย แก้วประยูร
เสธ.พธ.ทอ.