ผังเว็บไซต์

1

 

11

12

13

14

15

16

2

-ประวัติความเป็นมา
-โครงสร้างหน่วย
-ผู้บังคับบัญชา
-ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

3

 

4

5

-การจัดซื้อ-จัดจ้าง
-การให้บริการ
-ดาวน์โหลด
-แหล่งท่องเที่ยว

6

7

ข่าวประชาสัมพันธ์ พธ.ทอ.

๙ ก.ย.๖๒ พธ.ทอ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา พธ.ทอ.ประจำปี ๖๒ ในวันพุธที่ ๑๘ ก.ย.๖๒
๓๑ ก.ค. ๖๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารพลาธิการ และเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขั้นสุดท้าย
๓๐ ก.ค. ๖๒ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมพลาธิการทหารอากาศ (รอบสุดท้าย)
๑๒ ก.ค.๖๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ-ครั้งที่-๑
๒๔ มิ.ย.๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ พธ.ทอ.

8

9