กรมพลาธิการทหารอากาศรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กรมพลาธิการทหารอากาศ รับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยรักษามาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด